Mentor i Coach EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Nauczyciel, trener i menedżer z 20-letnim doświadczeniem.

„Na co dzień uczę zawodu coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Od 2008 r. aktywnie pracuję jako Coach EMCC European Mentoring and Coaching Council, rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Pracuję głównie z menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu, łącząc narzędzia coachingowe z mentoringiem. Prowadzę również facylitacje i superwizje grupowe dla menedżerów, coachów i trenerów”.

„Moim celem jest wspieranie zmiany osobistej, której efekty pozwalają w lepszym stopniu wykorzystywać osobiste zasoby menedżera, w zgodzie z oczekiwaniami pracodawcy, w sposób najbardziej efektywny z punktu widzenia stawianych celów. W prowadzonych przez siebie projektach łączę elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej. Uczestnicy projektów osiągając swoje cele, otrzymują efekt w postaci lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, harmonii społecznej oraz wyostrzonej optyki intuicyjnej, a co za tym idzie, osiągania lepszych wyników osobistych i biznesowych”.

„Obecnie jestem współwłaścicielem firmy Norman Benett i właścicielem firmy Coaching Travel. Jestem mentorem w Międzynarodowej Organizacji Rekomendacji Biznesowych BNI Polska, gdzie koordynuję 11 par mentoringowych. Pracuję również w wolontariacie w Europejskim Stowarzyszeniu Coachingu i Mentoringu EMCC Poland. Jestem członkiem zarządu EMCC Poland i pełnię w nim funkcje Dyrektora Marketingu”.