Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.tnpszkolenia.nl

Regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów / zamówień.

Na stronie www.tnpszkolenia.nl przedstawiona jest oferta usług TNP SZKOLENIA. Oferta obejmuje kursy(szkolenia), prezentacje i warsztaty.

Możliwe są dwie formy zapisu / zakupu miejsca na kurs. W trakcie zakupu klient może wybrać:

  • szkolenie zwane dalej wydarzeniem. Wydarzenia to element oferty o zdefiniowanym czasie, miejscu, zakresie w jakim jest prowadzone np. szkolenie BTW odbywające się dnia 01.02.2019 w Rijswijk w języku polskim.
  • szkolenie zwane dalej produktem. Produkty to elementy oferty o zdefiniowanym zakresie szkolenia np. Szkolenie BTW czy warsztaty Auto w firmie. Przed zakupem produktu klient proszony jest o kontakt z biurem TNP Szkolenia i ustalenie czasu w jakim ma zostać prowadzony kurs.

Zawarcie umowy i realizacja usługi

Zakup usług TNP Szkolenia może odbywać się za pomocą serwisu tnpszkolenia.nl, mailowo lub telefonicznie. Dla osób zapisujących się indywidualnie obowiązuje jednakowa stawka dostępna na naszej stronie internetowej. Firmy, które chcą podjąć z nami współpracę prosimy każdorazowo o kontakt z naszym biurem.

Zakup usługi online, telefonicznie lub mailowo jest równoznaczny z uzyskaniem możliwości przystąpienia do szkolenia (wymagane jest stawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie – zgodne z informacja w trakcie zakupu i wylegitymowanie się ważnym i ogólnie akceptowalnym dokumentem tożsamości tj. Dowód osobisty lub paszport. Dane podane w trakcie zamówienia muszą być zgodne z danymi na dokumencie.

Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty/usługi znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.

Zakup nie wymaga założenia konta w sklepie TNP Szkolenia, ale w przypadku częstych zakupów lub chęci przechowania historii zamówienia jest taka możliwość. Konieczne jest natomiast podanie adresu e-mail, ponieważ poprzez serwis (stronę tnpszkolenia.nl) przekazywane będą Państwu dokumenty : potwierdzenie zapisu, faktura.

Przy zakupie wymagane jest podanie danych osobowych kandydatów, t.j: imię, nazwisko i data urodzenia. Dane są wykorzystywane jedynie do celów szkoleniowych. Przechowywanie danych osobowych jest zgodne z Polityką Prywatności TNP Szkolenia. Usługa realizowana jest w dniu, miejscu i języku podanymi jako detale wydarzenia lub ustalone są indywidualnie w przypadku zakupów poprzez produkt.

Ceny

Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili dokonania pełnej zapłaty produkt pozostaje naszą własnością. Ewentualne dodatkowe koszty i/lub zniżki komunikowane są indywidualne w przypadku wystąpienia nowych okoliczności np. konieczność ponownego podejścia do egzaminu.

Płatności

Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (IDEAL). W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi klient.

Dane osobowe

W celu realizacji usługi niezbędne jest przekazanie danych osobowych uczestników kursu. Jest to wymagane do wystawienia oficjalnego (imiennego) certyfikatu TNP SZKOLENIA i/lub uprawnień zdobytych w trakcie kursu zawodowego. Zgłaszający zobowiązany jest do zebrania danych i uzyskania zgodny (z podpisem) osób zgłaszanych na kurs zgodnie z GDPR(RODO) – prawem do ochrony danych osobowych. Zgłoszenia poprzez formę kontaktową pod wydarzeniem równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody. Dane te mają być pozbawione błędów. Dane te mogą być w każdej chwili usunięte na życzenie klienta. Osoby, których dane zostaną przekazane przez podmiot zgłaszający muszą zostać poinformowane o tym w jaki sposób dane ich zostaną użyte. Jedynie osoba zgłaszająca ma prawo poprosić o udostępnienie danych osobowych. Sposób przetwarzania i przechowywania danych osobowych opisany jest szczegółowo w polityce prywatności.

Zwroty płatności i odstąpienia od umowy

Bezpłatna anulacja oraz zwrot kosztów może odbyć się maksymalnie do 48 godzin przed opłaconym szkoleniem. Po tym okresie klient/zamawiający pokrywa 100 % kosztów związanych z zapisem. Anulowanie zamówienia może odbyć się jedynie telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie zgłoszenia się przez kandydata w wyznaczonym wcześniej miejscu i terminie TNP SZKOLENIA nie zwraca kosztów zamówienia (szkolenia lub warsztatów).

TNP SZKOLENIA ma prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia (szkolenia/egzaminu) w ciągu 48 godzin przed ustaloną datą. Anulowanie zamówienia ze strony TNP SZKOLENIA może wystąpić w przypadku zebrania niewystarczającej liczby kandydatów lub z przyczyn losowych. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia, na konto używane przez klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów/usług zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres [email protected] lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie Kontakt. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta zostały podane poniżej.

Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.

Biuro obsługi klienta

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji „Często zadawane pytania” lub skontaktuj się z nami.

Inne informacje

Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.tnpszkolenia.nl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF . W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia.

Kontakt

Veraartlaan 8 piętro 2

2288 GM Rijswijk

Tel: tel. +31 70 309 77 11

Email: [email protected]

KVK 54884543

Aktualne na dzień 26 lutego 2020